ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου αναζητά υπάλληλο γραφείου. Η θέση αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο info@lambropoulosfoundation.gr.

 

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση διαδικασίας αιτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων για οικονομική αρωγή
 • Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις Εποπτικές Αρχές του Ιδρύματος
 • Παρακολούθηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ιδρύματος και δημιουργία εκθέσεων για το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Προετοιμασία των Διοκητικών Συμβουλίων και σύνταξη Πρακτικών

 

Σπουδές και προϋπηρεσία:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικών ή/και Νομικών Σπουδών
 • 4ετής εργασιακή εμπειρία κατ´ ελάχιστο
 • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ προγραμμάτων Οffice και Outlook

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Ικανότητα οικονομικής διαχείρισης
 • Εμπειρία σε καθήκοντα διαχείρισης και οργάνωσης γραφείου