Το Ίδρυμα

Η Φιλανθρωπική Δράση της Αφοί Λαμπρόπουλοι

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και κυρίως μεταπολε­μικά, η εταιρεία Αφοί Λαμπρόπουλοι ακολουθούσε φιλανθρω­πική πολιτική, με κύριους αποδέκτες ασθενείς και οικονομικά αδύναμους της πόλης της Αθήνας, όπως για παράδειγμα, ποσά 293.470,29€ (100.000.000 δρχ.) στα τέλη του 1952, 220.102,71€ (75.000.000 δρχ.) στις αρχές του 1953 και 293.470,29€ (100.000.000 δρχ.) στα τέλη του ίδιου έτους, 1.100.513,57€ (375.000.000 δρχ.) τον Απρίλιο του 1954 και 366,84€ (125.000 δρχ.) τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους,  293,47€ (100.000 δρχ.) τα Χριστούγεννα του 1955, ενώ τον Νοέμβριο 1961 αποφασίζεται η ενίσχυση των πλημμυροπα­θών της Αθήνας και του Πειραιά με είδη ένδυσης αξίας 586,94€ (200.000 δρχ.)


Συνεπείς προς την πολιτική αυτή, –ο Τάκης Ξ. Λαμπρόπουλος προχώρησε και σε περιορισμένου βεληνεκούς δωρεές στην Κοντοβάζαινα Ηλείας τόπου κατα­γωγής της οικογένειας– οι επιχειρηματίες θέλησαν να επεκτείνουν και να εμπεδώσουν τη ευποιία που αποδιδόταν στο κοινωνικό σύνολο με την ίδρυση δύο φερώνυμων κοινωφελών ιδρυμάτων, προσανατολισμένων στην κάλυψη αντίστοιχων αναγκών. Δύο από τους ιδρυτές δημιούργησαν δύο ανεξάρτητα ιδρύματα με διαφορετικούς σκοπούς και πορείες.


Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου

Η σύσταση του Ιδρύματος εγκρίθηκε με το Π.Δ. 426/1977 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 130Α/14.05.1977. Άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο 1978, με έδρα την Αθήνα. Το 95% των εσόδων πάει σε αρωγές και φιλανθρωπικό έργο και το υπόλοιπο διατηρείται σαν απόθεμα, με απόλυτη διαύγεια. Τα έσοδα του προέρχονται από τους τόκους των επενδεδυμένων κεφαλαίων και διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο, σήμερα αποτελούμενο από τους Ξένη Παν. Ξ. Λαμπροπούλου (πρόεδρο), Βασίλειο Αβαρκιώτη (αντιπρόεδρο), Έλενα Παν. Κ. Λαμπροπούλου (ταμία) και Θωμά Ιω. Βαρβιτσιώτη (μέλος).

Η διευθύντρια κοινωνικού έργου του ιδρύματος είναι η Αθανασία Παπά.

Το Ίδρυμα Λαμπρόπουλου άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο 1978, με έσοδα του προέρχονται από τους τόκους των επενδεδυμένων κεφαλαίων και διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πέμπτος κατά σειρά αδελφός του Ξενοφώντα Λαμπρόπουλου, Δημήτριος νυμφεύθηκε σε προχωρημένη ηλικία τη Λευκοθέα (Μπλάνς), η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της παραχώρησε με ιδιόχειρη διαθήκη της (1202/1975 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών) όλη την περιουσία του για τη δημιουργία ομώνυμου ιδρύματος ορίζοντας ως ισόβιο πρόεδρο τον Τάκη Ξ. Λαμπρόπουλο.

© Copyright 2018 - Lambropoulos Foundation